Pridal Michal Homola / 20.04.2016 / Projekty

Zvyšovanie kvalifikácie personálu cestovného ruchu pre prevádzky v Trnave

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Európsky sociálny fond www.esf.gov.sk

Fond sociálneho rozvoja www.fsr.gov.sk

Sociálna implementačná agentúra www.sia.gov.sk

Projekt je podporený vďaka pomoci EÚ, z Európskeho sociálneho fondu, v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, DOP2010-SIP005, Kód ITMS: 27110230542.

Projekt EU


Názov prijímateľa:
Q100, s.r.o.

Názov projektu: Zvyšovanie kvalifikácie personálu cestovného ruchu pre prevádzky v Trnave

Názov Operačného programu: Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Miesto realizácie aktivít projektu: Trnava

Okresy: Trnava

Samosprávny kraj: Trnavský samosprávny kraj

Trvanie realizácie projektu: 8/2010 – 11/2013

Kontaktné údaje:
Q100 s.r.o.
B.S. Timravy 2/2393
917 01 TrnavaCiele projektu


Ciele projektu

Cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre vzdelávací proces, v rámci ktorých sa vytvorí priestor pre tvorbu pracovných miest.

Výsledky projektu

  • počet novovytvorených miest: 5
  • počet vyškolených osôb: 6

Súbory na stiahnutie

PDF - Príklady dobrej praxe

 
← Spať na zoznam noviniek